สถาบันสอนภาษา EFS Center

          สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันสอนภาษา EFS English For Specialist เป็นสถาบันที่สอนภาษาสำหรับวิชาชีพเฉพาะไม่ว่าจะเป็น นักบัญชี เภสัชกร พยาบาล พนักงานโรงแรม   นวัตกรรมใหม่ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรามีเครื่องมือทดสอบที่ได้รับการยอมรับจากระดับนานาชาติคือ Emergenetic เพื่อค้นหาความถนัดของสมองของผู้เรียนเมื่อค้นหาความถนัดของทุกๆท่านได้แล้วเราก็จะสามารถพัฒนา อัจฉริยภาพด้านภาษาในตัวของทุกๆท่านได้ 

 

      นอกจากหลักสูตรภาษาที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่นั้นเรามีเทคนิคพิเศษที่คิดค้นขึ้นใหม่ เรียกว่า Magical Mind Set สำหรับช่วยจำ ที่จะทำให้ทุกคนสามารถจำคำศัพท์ได้ในระดับสมองส่วนลึกและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

 

"ลืมรูปแบบการเรียนแบบเดิม

 "Grammar ไม่ต้อง พูดคล่องได้เลย"

www.dekbunchee.com